Ledningssystemutbildning enl. ISO 14001 & 9001 med grundutbildning miljö

Beskrivning

Bakgrund:
Att vara ett certifierat företag och ha ett aktivt ledningssystem ställer krav på de anställda i organisationen. Företag bör säkerställa att alla anställda känner till begrepp som miljöaspekt, policy, mål, risker och möjligheter m.m.

Utbildningens syfte:
Syftet med kursen i miljöpåverkan är att Du ska få en grundutbildning för att öka allmänkunskapen om dagens miljöpåverkan. Detta arbete utgår från ett internationellt perspektiv, ett nationellt perspektiv såväl som ett lokalt perspektiv. Den andra delen av utbildningen består av en grundutbildning i miljö- och kvalitetsledningssystem som syftar till att ge Dig en förståelse och kunskap om innebörden med att arbeta med miljö- och kvalitetsledning. Vi tolkar standardernas krav i ISO 14001 och ISO 9001 och du får en god grund för att kunna ta aktiv del i verksamhetens miljö- och kvalitetsledningssystem och bidra till förbättringar i verksamheten.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till alla som arbetar på ett företag som har ett ledningssystem i miljö och kvalitet samt alla som är intresserade av att införa ledningssystem. Standarderna ställer krav på att alla anställda i företaget ska ha genomgått en grundutbildning och för Er som är certifierade ställer standarderna krav på att Du som anställd ska ha grundkunskaper om uppbyggnaden av ledningssystemet. För att gå kursen krävs inga speciella förkunskaper utan vi utgår från grunden.

Fördel är om du vid utbildningen har tillgång till just ditt företags ledningssystem.

Utbildningens längd: ca 45-60 min

Utbildningsintyg:
Efter utbildningen kommer Du som deltagare att kunna skriva ut ett skriftligt utbildningsintyg.

Kostnad: 650 kr/person exkl. moms

Ansvarig utbildare

Lars Gredeskog

Innehåll

  1. Vad är ISO och vad är en standard - 6:48 min
  2. Grundutbildning i miljökunskap - 7:31 min
  3. Gemensamma krav och miljöledningssystem enligt ISO 14001 - 18:26 min
  4. Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 - 12:51 min
  5. Uppföljning i ditt företags ledningssystem
  6. Avslut och intyg
Tillbaka

Denna webbplats använder cookies. När du fortsätter att surfa utan att ändra på dina cookie-inställningar, tillåter du oss att lagra cookies.