Personuppgifter

Altea AB behandlar personuppgifter som lämnas i samband med registrering av kursdeltagare. För att hålla personuppgifter aktuella och korrekta kan inhämtade personuppgifter komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register såsom t.ex. folkbokföringsuppgifter. De personuppgifter som behandlas är namn, adress- och kontaktuppgifter samt personnummer.

Personuppgifterna behandlas för att Altea AB ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot kunden.

Altea AB lämnar inte ut personuppgifter till externa mottagare.

Insamlade personuppgifter raderas när de inte längre krävs utifrån bland annat Altea ABs åtaganden och lagstiftningens krav.

Altea ABs behandling av personuppgifterna innefattar inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad har man rätt att återkalla sitt samtycke. Registrerade har även rätt att begära;

  • tillgång till personuppgifterna
  • rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • radering av personuppgifterna
  • rätt att invända mot behandling
  • rätt till dataportabilitet

Undertecknad begäran enligt ovan ska skickas till personuppgiftsansvarig på nedan angiven adress.

Som registrerad har man rätt att inge klagomål till Sveriges tillsynsmyndighet Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig:
Altea AB
Organisationsnummer: 556371-1422
Runstensgatan 5
582 78 Linköping

Denna webbplats använder cookies. När du fortsätter att surfa utan att ändra på dina cookie-inställningar, tillåter du oss att lagra cookies.